Slide background
Slide background
Slide background
ಮಂಡ್ಯ ವಿ.ವಿ ಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಸ್ನಾತಕ ಸಿ3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು student portal ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20/04/2021 ರವರೆಗೆ download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17.04.2021 ರೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ........ಉಪಕುಲಸಚಿವರು(ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

About MUM

Mandya is one of the important districts of South Karnataka known for its world famous Krishna Raja Sagara (KRS) which is the green-belt and considered to be the sugar bowl of Karnataka. Under the initiative and vision of His Highness Sri Krishnaraja Wodeyar of then Mysore State and his Diwan Sir M. Vishweswaraiah for imparting higher education of excellence to state subjects, University of Mysore came into existence in 1916, thus opening an era of distinctive education in the part of erstwhile Mysore state. No wonder that the learning centres started springing up in and around the capital city –Mysore.

Notifications

IMPORTANT NOTIFICATION FROM EXAM SECTION

April 9, 2021

ಮಂಡ್ಯ ವಿ.ವಿ ಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಸ್ನಾತಕ ಸಿ3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು…